* Het boek: In het land van de overheerser, deel I, Indonesiërs in Nederland 1600-1950, gemaakt door

Harry Poeze

en met bijdragen van

Cees van Dijk en Inge van der Meulen.


Dit boek is uitgegeven als het honderdste deel in een serie Verhandelingen voor het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in Leiden.
ISBN 90 6765 201 6