Hier zijn twee stukken en een gedicht van Bambang Isti Nugroho te vinden. Bambang Isti Nugroho heeft sinds juni 1988 gevangen gezeten wegens het bezit van verboden boeken, met name Het Glazen Huis van P.A. Toer. Bij de diskussiegroep waren ook Bambang Subono en Bonar Tigor Naipospos betrokken, die ook zijn veroordeeld. Zij zijn in 1994 voorwaardelijk vrijgelaten.