Indonesiese les

Links van de = zien wij het Indonesische woord, rechts van de = zien wij de nederlandse vertaling.

DE UITSPRAAK.

VOORBEELDEN
spanduk = spandoek
We zien hier dat Indonesiërs de [ u ] als [ oe ] uitspreken.
korupsi = corruptie
demokrasi = democratie
We zien hier dat in het Indonesies de uitgesproken [ s ] ook als [ s ] wordt geschreven.
Bovendien zien we dat [ ie ] gewoon [ i ] wordt.
polisi = politie
demonstrasi = demonstratie
kritis = kritisch
alternatif = alternatief
fasis = fascistisch
keras = kras
we zien hier dat in de gordel van smaragd de [ e ] tussen klinkers niet duidelijk wordt uitgesproken.
Sumatera = Sumatra
keris = kris
seterum = stroom

semen = cement
we zien hier dat in de archipel de [ t ] op het eind van een woord niet wordt uitgesproken.
protes = protest
pos = post
Aceh = Atjeh
We zien hier dat van Sabang tot Merauke de [ c] wordt uitgesproken als tj
Jakarta = Djakarta
Hier wordt duidelijk dat in de voormalige kolonie de [ j] een [ dj ] klank heeft.
Jeneral = generaal
In het laatste land waar de nederlandse regering tot nu toe oorlog mee heeft gevoerd kan men de [ g ] niet uitspreken, zoals hier te zien is.

ponis = vonnis
De [ v ] is moeilijk uit te spreken voor Indonesiers, wordt vaak een [ p ].
gerilya = guerilla
Een andere letterkombinatie dan in het Nederlands die echter hetzelfde geluid oplevert, omdat Indonesiërs noch Nederlanders goed Spaans spreken.. De [ y ] wordt uitgesproken [ j ].
Tot slot enkele termen die in de schrijftaal voorkomen:
Model rust en orde = model rust en orde
Hier kunnen we waarnemen dat er letterlijk uit het Nederlands wordt geciteerd, hoewel de uitspraak te wensen over laat.
Burgerlijk Wetboek = Burgerlijk Wetboek
Het Nederlandse Burgelijk Handboek is nog steeds in gebruik.
Haatzaai artikelen = Haatzaai artikelen
Zelfs oude koloniale wetgeving is nog van kracht.

*Tot zover deze kennismaking met Bahasa Indonesia.*